دکتر علی جنگجو

زمینه فعالیت :

  • جراحی درون بین و کم تهاجمی عمومی درمان جراحی چاقی مرضی
  • نشانی مطب ۱ :مشهد – خیابان رازی غربی – مجتمع رازی – طبقه ۴